Terug naar overzicht

Publicaties

Adviezen 02.07.2018

Vrije virusdeeltjes in klinische studie met lentiviraal getransduceerde T-cellen (JCAR017) tegen B-cel maligniteiten

(CGM/180702-01)

De COGEM is, naar aanleiding van een eerder advies over een klinische studie tegen B-cel maligniteiten (CGM/180612-01), gevraagd naar de risico’s voor mens en milieu verbonden aan de aanwezigheid van vrije virusdeeltjes in lentiviraal getransduceerde T-cellen. In het onderhavige advies licht de COGEM dit nader toe.