Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificatielijsten met apathogene en pathogene schimmelsoorten

Classificatielijsten | 28.08.2023 | CGM230828-03

De COGEM wordt gevraagd om advies aangaande de pathogeniteitsclassificatie van micro-organismen. Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde micro-organismen, waaronder schimmelsoorten, om deze inzichtelijk te houden voor derden. Deze overzichten betreffen zowel de ziekteverwekkende (pathogene) als de niet-ziekteverwekkende (apathogene) schimmelsoorten. De COGEM heeft sinds de publicatie van de laatste classificatielijsten in 2021 éénendertig schimmelsoorten in een pathogeniteitsklasse ingedeeld. Hiervan zijn twee schimmelsoorten geclassificeerd als niet-ziekteverwekkend en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1 en zijn negenentwintig schimmelsoorten ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. Dit advies bevat de geactualiseerde pathogeniteitsclassificatie­lijsten.

Download publicatie