Publicaties

Heroverweging van de pathogeniteitsklasse van de gistsoort Debaryomyces hansenii

Adviezen | 13.03.2024 | CGM/240313-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort Debaryomyces hansenii en de plaatsing van deze soort op bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. De COGEM heeft D. hansenii in 2011 ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1, en wordt naar aanleiding van nieuwe informatie gevraagd of de pathogeniteitsklasse herzien moet worden.
D. hansenii is een gist en is geassocieerd met gefermenteerde voedingsproducten, zoals kaas, yoghurt, wijn en bier. Ook komt D. hansenii voor in de bodem en is het de meest voorkomende gist in zeewater. De gist kan toxines produceren die de groei van andere gisten tegengaat. Het blootstellen van planten aan D. hansenii zou de afweer tegen plantpathogene schimmels kunnen versterken. D. hansenii wordt ook in verband gebracht met klinische infecties bij mensen, al lijkt het in veel gevallen om misidentificatie te gaan. De gist is in verband gebracht met de ziekte van Crohn, een ontsteking in de darmen. De betreffende studie toont aan dat D. hansenii een rol kan spelen bij het slechter herstellen van de beschadigde darmen, maar de COGEM acht het niet bewezen dat D. hansenii de veroorzaker is van de ziekte van Crohn.
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat D. hansenii als opportunistisch pathogeen kan worden beschouwd. De COGEM blijft daarom bij haar advies om D. hansenii in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Zij adviseert deze soort op te nemen in bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie