Disclaimer

Aansprakelijkheid

De gegevens op deze website worden beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de COGEM met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie op deze website, kan geen garantie worden gegeven dat deze gegevens en informatie volledig vrij zijn van fouten of omissies. De COGEM wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.
De COGEM is daarnaast niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van de COGEM. De COGEM kan niet garanderen dat de links naar andere websites altijd werken.

Copyright

Het auteursrecht van deze website en van de hier gepubliceerde rapporten, adviezen en signaleringen berust bij de COGEM. Het gebruik van de teksten en publicaties is toegestaan, mits met volledige bronvermelding.