Toegankelijkheid

Toegankelijkheid websites overheid

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549 en WCAG 2.1 AA en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

 

Status COGEM website

De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 27-02-2024

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

  • om de volledige, officiële verklaring in te zien
  • om een toegankelijkheidsprobleem te melden.

 

Verbetering Toegankelijkheid

Er is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd naar de website van de COGEM. Het rapport kunt u downloaden. Naar aanleiding van de bevindingen is een project gestart om ervoor te zorgen dat de website aan de criteria van de WCAG2.1 voldoet. Bij hercontrole bleek dat de website nog niet op alle punten voldoet aan de eisen. Het rapport van de hercontrole kunt u downloaden. Deze tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk aangepakt.

Op de COGEM website staan ongeveer 2000 pdf’s die niet volledig voldoen aan de WCAG-criteria. Pdf’s van na 1 juli 2024 voldoen wel aan de eisen. Voor de andere pdf’s wordt onderzocht of het mogelijk is om deze beter toegankelijk te maken.