Toegankelijkheid

Toegankelijkheid websites overheid

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549 en WCAG 2.1 AA en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Status COGEM website

Er is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd naar de website van de COGEM. Het rapport kunt u downloaden. Naar aanleiding van de bevindingen is een project gestart om ervoor te zorgen dat de website aan de criteria van de WCAG2.1 voldoet. Naar verwachting zal de implementatie hiervan medio mei 2024 worden afgerond.