Achtergrond

Wat is genetische modificatie?

Genetische modificatie is het kunstmatig veranderen van het genoom van een organisme op een manier die door voortplanting of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is. Bij genetische modificatie worden veranderingen in genen of het genoom aangebracht, of één of meerdere nieuwe genen in het genoom van een organisme ingebracht. Deze genen kunnen afkomstig zijn van dezelfde soort als het organisme, maar er kunnen ook genen van andere soorten gebruikt worden. Wanneer het genoom van een organisme met behulp van genetische modificatie is veranderd wordt dit organisme een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) genoemd.

Genetische modificatie wordt toegepast in verschillende gebieden zoals de gezondheidszorg, landbouw, levensmiddelenproductie en industrie. Zo wordt in de gezondheidszorg genetische modificatie gebruikt voor de productie van antibiotica en andere geneesmiddelen. Ook is gentherapie ter behandeling van erfelijke ziekten en kankers sterk in opmars

In de landbouw worden met behulp van genetische modificatie voedselgewassen met nieuwe eigenschappen ontwikkeld. De genetisch gemodificeerde gewassen zijn bijvoorbeeld resistent tegen bepaalde insecten of tolerant voor bepaalde herbiciden.

In de industrie worden genetisch gemodificeerde micro-organismen gebruikt voor de productie van enzymen, chemicaliën en bioplastics.