Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificatielijsten met apathogene en pathogene schimmelsoorten (2021)

Classificatielijsten | 04.10.2021 | CGM/211004-01

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zie CGM/230828-03).

 

De COGEM wordt gevraagd om advies aangaande de pathogeniteitsclassificatie van micro-organismen. Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde micro-organismen, waaronder schimmelsoorten, om deze inzichtelijk te houden voor derden. In deze overzichten staan zowel ziekteverwekkende (pathogene) als niet-ziekteverwekkende (apathogene) schimmelsoorten. De COGEM heeft sinds de publicatie van de laatste classificatielijsten in 2018 vierentwintig schimmelsoorten in een pathogeniteitsklasse ingedeeld. Hiervan zijn twee├źntwintig schimmelsoorten geclassificeerd als niet-ziekteverwekkend en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1 en zijn twee schimmelsoorten ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.
Dit advies bevat de geactualiseerde pathogeniteitsclassificatielijsten, waarin ook naamswijzigingen en taxonomische wijzigingen van een aantal schimmelsoorten zijn verwerkt. Als gevolg van  taxonomische wijzigingen is Aspergillus welwitschiae opgenomen als individuele soort (voorheen synoniem van Aspergillus awamori) en is diens pathogeniteitsklasse heroverwogen. A. welwitschiae is in staat mycotoxinen te produceren en is geassocieerd met zwartschimmelrot in uien en stamrotziekte in sisal. Gezien het bovenstaande is de COGEM van oordeel dat A. welwitschiae ingedeeld dient te worden in pathogeniteitsklasse 2 als plantpathogene schimmelsoort.

Download publicatie