Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoort Aspergillus parasiticus

Adviezen | 18.01.2022 | CGM/220118-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort Aspergillus parasiticus, in verband met plaatsing van dit organisme op Bijlage 4 van de Regeling ggo.
A. parasiticus (syn. Petromyces parasiticus) is in 1912 voor het eerst geïsoleerd uit (dode) wolluizen op suikerriet. Deze schimmelsoort komt voor in (sub)tropische gebieden met een warm, vochtig klimaat en wordt aangetroffen in de bodem en op onder meer pinda’s, maïs, tarwe en gerst. Onder bepaalde omstandigheden produceert A. parasiticus mycotoxines (aflatoxines) die zeer giftig en kankerverwekkend zijn voor mens en dier. Bij de COGEM zijn geen gevallen van ziekte in mens en dier bekend die door A. parasiticus zelf veroorzaakt worden. Wel is beschreven dat deze schimmelsoort zogenaamde kolfrot, ook wel ‘oorrot’ (‘ear rot’), in maïs kan veroorzaken. Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM om A. parasiticus in te delen in pathogeniteitsklasse 2 als plantpathogene schimmel.

Download publicatie