Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van schimmel Rhizopus microsporus var. oligosporus (syn. Rhizopus oligosporus)

Adviezen | 28.08.2023 | CGM/230828-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Rhizopus microsporus variëteit oligosporus en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Rhizopus microsporus var. oligosporus is een schimmel die gebruikt wordt om tempeh te maken door fermentatie van sojabonen. Er is discussie in de wetenschappelijke literatuur of deze schimmel een variëteit is van R. microsporus (R. microsporus var. oligosporus) of een aparte soort, Rhizopus oligosporus. Omdat de schimmel als R.  microsporus var. oligosporus is aangevraagd, wordt deze benaming in dit advies gehanteerd.

Infecties bij mensen door R. microsporus var. oligosporus komen zeer zelden voor, en alleen bij patiënten waarvan het immuunsysteem onderdrukt is, of die een onderliggend ziektebeeld hebben.

In sommige stammen van R. microsporus zijn endosymbiotische bacteriën aanwezig die ziekte kunnen veroorzaken. Endosymbiotische bacteriën uit het geslacht Mycetohabitans produceren toxines die onder andere betrokken zijn bij rijstzaailingziekte. Echter, R. microsporus var. oligosporus is niet aangetroffen bij gevallen van rijstzaailingziekte. De bacterie Burkholderia gladioli pathovar. cocovenenans, die in sommige stammen van R. microsporus var. oligosporus aanwezig is, produceert toxines die kunnen leiden tot ernstige voedselvergiftiging.

De COGEM adviseert  R. microsporus var. oligosporus in te delen in pathogeniteitsklasse 1, en deze op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie