Publicaties

Inschaling werkzaamheden met protoplasten van verschillende schimmels en endogene mycovirussen

Adviezen | 26.01.2022 | CGM/220126-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden waarbij protoplasten van verschillende schimmelsoorten gefuseerd worden. In deze schimmels zijn zogenaamde mycovirussen van nature aanwezig. Door het fuseren van schimmelcellen kunnen mycovirussen worden overgedragen. Mycovirussen kunnen ervoor zorgen dat de schimmel slechter groeit en minder goed sporen vormt. Ook kunnen mycovirussen van invloed zijn op het ziekteverwekkend vermogen van een schimmel. De COGEM is van oordeel dat het niet aannemelijk is dat protoplastfusie en overdracht van mycovirussen ervoor zorgt dat voorheen niet-ziekteverwekkende schimmels, ziekteverwekkend worden. Bij fusie tussen soorten die behoren tot hetzelfde genus als een ziekteverwekkende schimmel, of soorten die ziekte kunnen veroorzaken bij patiënten met een onderliggend ziektebeeld, kan er in combinatie met mycovirus-overdracht, niet volledig worden uitgesloten dat een schimmel een verhoogd ziekteverwekkend vermogen verkrijgt.

De COGEM is van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn indien de werkzaamheden met protoplasten van niet-ziekteverwekkende schimmelsoorten plaatsvinden op inperkingsniveau 1. Werkzaamheden met protoplasten van schimmelsoorten die verwant zijn aan ziekteverwekkende schimmels (behorend tot hetzelfde genus), ziekteverwekkende schimmels en combinaties van ziekteverwekkende en niet-ziekteverwekkende schimmelsoorten, dienen plaats te vinden op inperkingsniveau 2.

Download publicatie