Publicaties

Aanbiedingsbrief bij rapport ‘Determining the pathogenicity of 13 fungal species with respect to their required containment measures’

Adviezen | 29.06.2017 | CGM/170628-02

In de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) worden (micro-)organismen ingedeeld in pathogeniteitsklassen. Deze indeling is van direct belang voor de inschaling van werkzaamheden met ggo’s.

In opdracht van de COGEM is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar bewaarziektes veroorzakende schimmels die ook de levende plant aantasten. Uit dit onderzoek kwamen 13 schimmelsoorten naar voren die mogelijk pathogeen zijn, maar verder onderzoek was noodzakelijk om hierover uitsluitsel te kunnen geven.

De COGEM heeft een onderzoeksproject uit laten voeren om de pathogeniteit van deze 13 schimmelsoorten voor planten, schimmels, nematoden en arthropoden te bepalen.

Op basis van het daaruit voortgekomen onderzoeksrapport heeft de COGEM in het onderhavige advies de pathogeniteitsklasse van deze 13 schimmelsoorten vastgesteld. Van de onderzochte schimmelsoorten bleken er 10 pathogeen voor één of meer van de aangegeven groepen. De COGEM adviseert deze in te delen in pathogeniteitsklasse 2. Twee schimmelsoorten zijn niet ziekteverwekkend en de COGEM adviseert om deze soorten te handhaven in pathogeniteitsklasse 1. Recent is één van de andere soorten opgesplitst in vier nauw verwante soorten. Aangezien de schimmelsoorten niet pathogeen zijn, adviseert de COGEM om deze in te delen in pathogeniteitsklasse 1.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie