Publicaties

Adviserende en signalerende aanbiedingsbrief bij rapport ‘Screening of the COGEM listst of non-pathogenic bacteria and fungi for postharvest diseases and plant pathogens’

Signalerende brieven | 26.11.2015 | CGM/151126-01

De COGEM adviseert over pathogeniteitsclassificaties van micro-organismen. Deze classificaties zijn bij de vergunningverlening van belang voor de inschaling van experimenten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De classificaties worden door het Ministerie van IenM als bijlagen in de ‘Regeling ggo’ opgenomen.

Onlangs is de COGEM er op gewezen dat op haar lijsten met niet-pathogene micro-organismen mogelijk enkele verwekkers van bewaarziekten staan vermeld. Bewaarziekten worden na de oogst van een plant(product) tijdens opslag of vervoer zichtbaar. Omdat men spreekt van de term ’ziekte’, kan men zich afvragen of verwekkers van bewaarziekten als plantpathogeen op de COGEM-lijsten met pathogene micro-organismen opgenomen moeten worden.

De classificatie van verwekkers van bewaarziekten is complex. Om het afwegingsproces inzichtelijker te maken, heeft de COGEM een onderzoeksproject uitgezet met als doel het begrip bewaarziekte te omschrijven en criteria op te stellen met behulp waarvan eventuele plantpathogeniteit afgewogen kan worden. Vervolgens zijn de COGEM-lijsten met niet-pathogene bacteriën en schimmels geïnventariseerd op de aanwezigheid van verwekkers van bewaarziekten. Van deze verwekkers is aan de hand van de opgestelde criteria uitgezocht of zij binnen de context van de ggo-regelgeving als plantpathogeen beschouwd moeten worden.

Het rapport laat zien dat op de COGEM-lijsten met apathogene bacteriën en schimmels in eerste instantie 35 micro-organismen zijn geïdentificeerd die mogelijk een bewaarziekte kunnen veroorzaken of mogelijk plantpathogeen zijn. Enkele van deze micro-organismen leken ook ziekte bij mens of dier te kunnen veroorzaken. Van deze 35 micro-organismen is vervolgens aan de hand van literatuuronderzoek vastgesteld dat 20 niet-pathogeen te zijn. Hieronder bevinden zich 5 verwekkers van bewaarziekten. Daarnaast is van twee micro-organismen vastgesteld dat zij pathogeen zijn. Van de overige 13 micro-organismen bleek de pathogeniteitsclassificatie zo complex dat de COGEM hier in een later advies op terug zal komen.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie