Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van een viertal schimmelsoorten

Adviezen | 16.03.2017 | CGM/170316-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de basidiomycete schimmelsoorten Trametes ochracea (syn. Trametes multicolor), Panellus stipticus, Cyclocybe aegerita (syn. Agrocybe aegerita) en de ascomycete schimmelsoort Penicillium roqueforti. Verder is de COGEM gevraagd of deze schimmels op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo geplaatst kunnen worden.
De schimmelsoorten C. aegerita en P. roqueforti kunnen mycotoxines produceren. Beide schimmels zijn algemeen aanwezig in het milieu en kennen een lange historie van veilig gebruik in de voedselindustrie. Ook is er niet aangetoond dat ze nadelige effecten, zoals vergiftiging, bij mens, plant of dier veroorzaken.
De COGEM is van oordeel dat de hierboven genoemde schimmelsoorten niet pathogeen zijn voor mens, dier en plant. Zij adviseert daarom deze vier schimmels in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo

Download publicatie