Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Flammulina velutipes

Adviezen | 30.09.2019 | CGM/190930-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de basidiomycete schimmelsoort Flammulina velutipes. Ook is de COGEM gevraagd of deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo geplaatst kan worden.
F. velutipes is een witrotschimmel die voorkomt op dood hout. De paddenstoel wordt ook wel het ‘Gewoon fluweelpootje’ genoemd. De paddenstoel wordt veelvuldig aangetroffen in Nederland als winterpaddenstoel. De paddenstoel is eetbaar, wordt al lange tijd op grote schaal gecultiveerd, met name in Japan, en is vooral populair in de Oost-Aziatische keuken. Uit F. velutipes zijn verschillende bioactieve componenten geïsoleerd die in verband zijn gebracht met medicinale eigenschappen. Ook produceert de schimmel het zogenaamde flammutoxine, een eiwit met hemolytische eigenschappen.
Voor zover bij de COGEM bekend, zijn er geen aanwijzingen dat F. velutipes pathogeen is voor mensen, dieren of planten.
De COGEM is van oordeel dat F. velutipes niet pathogeen is voor mens, dier en plant. Zij adviseert daarom deze schimmel in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie