Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal apathogene en pathogene schimmels

Adviezen | 18.12.2014 | CGM/141218-03

In 2011 heeft de COGEM adviezen uitgebracht met lijsten van de pathogeniteitsclassificaties van niet-ziekteverwekkende (apathogene) en ziekteverwekkende (pathogene) schimmels. Sinds het verschijnen van deze adviezen heeft de COGEM een aantal ‘nieuwe’ schimmels geclassificeerd. Deze schimmels zijn in dit advies aan de lijsten toegevoegd.
Sinds de publicatie van de lijsten in 2011 heeft de COGEM 20 schimmels geclassificeerd als niet-ziekteverwekkend en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1: Saccharomyces cerevisiae, Mortierella alpina, Saccharomyces kudriavzevii, Saccharomyces mikatae, Saccharomyces paradoxus, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces eubayanus, Ceriporiopsis subvermispora, Irpex lacteus, Phlebia radiata, Phlebia tremellosa, Pleurotus eryngii, Pleurotus pulmonarius, Trametes versicolor, Sodiomyces alkalinus, Dichomitus squalens, Podospora pauciseta, Physisporinus rivulosus, Oidiodendron maius, Candida maltosa.
Verder heeft de COGEM de schimmels Ganoderma australe, Phellinus pini, Fomitopsis pinicola, Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii en Beauveria pseudobassiana ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.
De classificaties van de apathogene en pathogene schimmels zijn op alfabetische volgorde weergegeven in twee afzonderlijke tabellen.

Download publicatie