Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Ogataea parapolymorpha

Adviezen | 22.12.2016 | CGM/161222-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoort Ogataea parapolymorpha en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. Het giststadium van deze schimmel is bekend onder de naam Candida parapolymorpha.

O. parapolymorpha is voor het eerst in 2010 beschreven, en is aanwezig in de bodem en in uitwerpselen van insecten die op bomen voorkomen. De schimmel is alleen in het oosten van de Verenigde Staten aangetroffen. O. parapolymorpha is in staat om methanol als koolstofbron te gebruiken.

Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat O. parapolymorpha pathogeen is voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom O. parapolymorpha in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie