Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Mycothermus thermophilus

Adviezen | 10.01.2017 | CGM/170110-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoort Mycothermus thermophilus en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. Voor 2015 stond deze schimmel bekend onder de naam Scytalidium thermophilum.

M. thermophilus is een schimmel die zeer goed bestand is tegen hoge temperaturen en die een optimale groeitemperatuur heeft van meer dan 45ºC. De schimmel komt voor in composthopen en andere plaatsen waar bij hoge temperaturen organisch materiaal wordt afgebroken. M. thermophilus produceert enzymen die bij deze hoge temperaturen stabiel blijven en betrokken zijn bij de afbraak van organisch materiaal.

Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat M. thermophilus pathogeen is voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom M. thermophilus in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie