Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Melanocarpus albomyces

Adviezen | 24.01.2017 | CGM/170124-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoort Melanocarpus albomyces en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

M. albomyces is voor het eerst geïsoleerd in 1964 in India en is aangetroffen in bodem en compost. De schimmel produceert enzymen die bij hoge temperaturen stabiel blijven en betrokken zijn bij de afbraak van organisch materiaal. M. albomyces wordt gebruikt als bron voor verscheidene enzymen voor industrieel gebruik en staat onder andere bekend om de productie van xylanases en cellulases die (hemi)cellulose en andere polysachariden af kunnen breken.

Onder bepaalde omstandigheden kan de schimmel het mycotoxine myriocin produceren. De exacte omstandigheden waaronder deze productie plaatsvindt, zijn niet bekend. Het mycotoxine kan in gezuiverde geconcentreerde vorm nadelige effecten veroorzaken bij dieren. De COGEM heeft geen aanwijzingen dat het door M. albomyces uitgescheiden toxine een concentratie kan bereiken waarbij het een ziekte in mens, dier of plant veroorzaakt. Verder kent de soort een lange historie van veilig gebruik.

Op grond van het bovenstaande concludeert de COGEM dat M. albomyces niet pathogeen is. Zij adviseert daarom M. albomyces in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie