Publicaties

Determining the pathogenicity of 13 fungal species with respect to their required containment measures

Onderzoeksrapporten | 29.06.2017 | CGM 2017-02

De COGEM adviseert over de pathogeniteitsklassen van micro-organismen. De indeling in pathogeniteitsklassen is van belang voor de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).

In opdracht van de COGEM is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar bewaarziektes veroorzakende schimmels die ook de levende plant aantasten. Uit dit onderzoek kwamen 13 schimmelsoorten naar voren die mogelijk pathogeen zijn, maar verder onderzoek was noodzakelijk om hierover uitsluitsel te kunnen geven. De COGEM heeft een onderzoeksproject uit laten voeren om de pathogeniteit van deze 13 schimmelsoorten voor planten, schimmels, nematoden en arthropoden te bepalen.

Aan de hand van een literatuuronderzoek hebben de onderzoekers de pathogeniteit van de eerder geïdentificeerde 13 schimmelsoorten voor planten, schimmels, nematoden en arthropoden bepaald. Onder de 13 schimmelsoorten bevinden zich 10 soorten die volgens de uitvoerders pathogeen zijn voor planten, schimmels, nematoden of arthropoden. De uitvoerders hebben drie schimmelsoorten aangemerkt als niet pathogeen voor deze groepen organismen. Hoewel buiten de reikwijdte van het onderzoek, hebben de uitvoerders aanwijzingen gevonden dat twee schimmelsoorten mogelijk humaanpathogeen zijn. Verder zijn er indicaties dat één van de schimmels mogelijk pathogeen is voor bepaalde soorten vissen. Ook hebben de uitvoerders de huidige naamgeving van de 13 schimmelsoorten geactualiseerd.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM advies kunt u hier vinden.

Download publicatie