Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal apathogene en pathogene schimmels

Adviezen | 30.04.2018 | CGM/180430-01

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zie CGM/230828-03).

 

In 2014 heeft de COGEM voor het laatst adviezen uitgebracht met lijsten van de pathogeniteitsclassificaties van niet-ziekteverwekkende (apathogene) en ziekteverwekkende (pathogene) schimmels. Om de classificatielijsten up-to-date en inzichtelijk voor derden te houden, heeft de COGEM besloten deze regelmatig bij te werken en opnieuw uit te geven.
Sinds de publicatie van de lijsten in 2014 heeft de COGEM 26 schimmelsoorten geclassificeerd als niet-ziekteverwekkend en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. Verder heeft de COGEM 3 schimmelsoorten ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. Ook zijn de pathogeniteitsclassificaties van 12 eerder geclassificeerde schimmelsoorten sindsdien herzien. In dit advies zijn de nieuw geclassificeerde schimmels toegevoegd aan de lijsten en zijn de gewijzigde classificaties doorgevoerd. Verder is de naamgeving van een groot aantal schimmelsoorten geactualiseerd.
De classificaties van de apathogene en pathogene schimmels zijn op alfabetische volgorde weergegeven in twee afzonderlijke tabellen.

Download publicatie