Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de arbusculaire mycorrhiza-schimmel Funneliformis mosseae

Adviezen | 28.01.2020 | CGM/200128-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Funneliformis mosseae en de plaatsing van deze soort op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.
F. mosseae is een arbusculaire mycorrhiza-schimmel. Dit zijn schimmels die in symbiose samenleven met plantenwortels. Voor bepaalde voedingsstoffen zijn zij afhankelijk van hun gastheerplant, omdat zij deze niet zelf kunnen maken. Omgekeerd leveren de schimmels mineralen aan de gastheerplant.De COGEM heeft geen aanwijzingen gevonden voor pathogeniteit van F. mosseae. Gezien de leefwijze van deze schimmel acht de COGEM het niet waarschijnlijk dat zij pathogeen is voor mens, dier of plant.
De COGEM adviseert om F. mosseae in pathogeniteitsklasse 1 in te delen en op te nemen op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie