Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de arbusculaire mycorrhiza Rhizophagus aggregatus, Rhizophagus clarus en Rhizophagus manihotis

Adviezen | 17.10.2019 | CGM/191017-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Glomus aggregatum en Glomus clarum en de plaatsing van deze schimmelsoorten op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.
De namen van G. aggregatum en G. clarum zijn inmiddels gewijzigd in Rhizophagus aggregatus en Rhizophagus clarus. Beide soorten zijn arbusculaire mycorrhiza-schimmels. Dit zijn schimmels die in symbiose samenleven met plantenwortels. Voor bepaalde voedingsstoffen zijn zij afhankelijk van hun gastheerplant, omdat zij deze niet zelf kunnen maken. Omgekeerd leveren de schimmels mineralen aan de gastheerplant.
De arbusculaire mycorrhiza-schimmel Rhizophagus manihotis (syn. Glomus manihotis) wordt door de aanvrager als synoniem van R. clarus genoemd, maar wordt door taxonomen in het algemeen als een aparte soort beschouwd met vergelijkbare kenmerken als de andere twee Rhizophagus soorten.
De COGEM heeft geen aanwijzingen gevonden voor pathogeniteit van R. aggregatus, R. clarus of R. manihotis. Gezien hun leefwijze acht de COGEM het niet waarschijnlijk dat zij pathogeen zijn voor mens, dier of plant.
De COGEM adviseert om R. aggregatus, R. clarus en R. manihotis in pathogeniteits┬Čklasse 1 in te delen en op te nemen op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie