Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bodemschimmel Rhizophagus irregularis

Adviezen | 26.03.2018 | CGM/180326-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Rhizophagus irregularis en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
R. irregularis komt wereldwijd in de bodem voor en leeft samen met de wortels van planten. R. irregularis groeit intracellulair, en plant en schimmel hebben beide voordeel van deze vorm van symbiose. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat de schimmel pathogeen is voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom R. irregularis in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie