Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Penicillium subrubescens

Adviezen | 22.01.2019 | CGM/190122-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Penicillium subrubescens en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.
P. subrubescens komt wereldwijd in de bodem voor, onder meer in de nabijheid van de wortels van bepaalde planten. De schimmel produceert verschillende polysacharide afbrekende enzymen waardoor deze voor biotechnologische toepassingen interessant is.
De COGEM heeft geen aanwijzingen dat P. subrubescens ziekte veroorzaakt bij mens, dier of plant. Daarom is zij van oordeel dat de schimmel niet pathogeen is, en adviseert zij P. subrubescens in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van oordeel dat P. subrubescens in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie