Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoort Aspergillus tubingensis

Adviezen | 12.07.2021 | CGM/210712-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort Aspergillus tubingensis en de plaatsing van dit organisme op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
A. tubingensis is een schimmel die schimmeldraden maakt die zich vertakken. Deze schimmel produceert aseksuele sporen die zich via de lucht verspreiden. De soort komt wijdverspreid voor op dood plantmateriaal en (bewerkte) plant- en voedselproducten.
A. tubingensis kan ziekte veroorzaken in verschillende plantensoorten, waaronder bladvlekkenziekte in katoen, purgeernoten en nieskruidsoorten. Tevens kan deze schimmelsoort stengelkanker in druiven veroorzaken en het kiemvermogen van zaden van de dadelpalm verminderen. Het bovenstaande in overweging nemende, adviseert de COGEM om de schimmelsoort A. tubingensis in te delen in pathogeniteitsklasse 2 als plantpathogene schimmelsoort. Zij adviseert deze schimmelsoort tevens op te nemen op Bijlage 4 van de Regeling ggo.

Download publicatie