Publicaties

Classificatie en inschaling van werkzaamheden met amoebes en genetisch gemodificeerde Aspergilli

Adviezen | 13.03.2018 | CGM/180313-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de amoebe Acanthamoeba castellanii en de inschaling van werkzaamheden met de amoebes A. castellanii en Dictyostelium discoideum en de genetisch gemodificeerde (gg-) schimmels Aspergillus niger en Aspergillus fumigatus.
A. castellanii kan een ontsteking van de hersenen veroorzaken. Deze infectie komt hoofdzakelijk voor bij immuuungecompromitteerden en is vrijwel altijd fataal. Ook kan A. castellanii bij immuuncompetente personen het hoornvlies infecteren wat tot blindheid kan leiden. Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat A. castellanii beschouwd moet worden als een klasse 2 pathogeen.
A. niger en D. discoideum zijn niet in staat om gezonde personen te infecteren. Werkzaamheden met gg-A.niger en D. discoideum kunnen daarom uitgevoerd worden op ML-I inperkingsniveau.
A. fumigatus en A. castellanii zijn klasse 2 pathogenen. Werkzaamheden met deze soorten, al dan niet in combinatie met D. discoideum of A. niger, dienen daarom uit­gevoerd te worden op inperkingsniveau ML-II. Bij de werkzaamheden met gg-schimmels en amoebes worden daarnaast verschillende aanvullende maatregelen geadviseerd. Deze worden in het onderhavige advies verder gespecificeerd.
De COGEM acht het risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein wanneer de werkzaamheden op de hierboven genoemde inperkingsniveaus en met inachtneming van de in het advies gespecificeerde aanvullende voorschriften worden uitgevoerd.

Download publicatie