Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de slijmzwam Polysphondylium pallidum

Adviezen | 31.05.2021 | CGM/210531-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de slijmzwam Polysphondylium pallidum en de plaatsing van deze soort op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
P. pallidum is een amoebe: een eencellig micro-organisme, maar wordt ook wel een slijmzwam genoemd. Deze amoebesoort leeft in aarde en rottend organisch materiaal, en voedt zich met bacteriƫn. Bij een tekort aan voedingsstoffen ontwikkelt P. pallidum een vruchtlichaam, dat bestaat uit meerdere eencelligen. In het vruchtlichaam ontwikkelen sommige eencelligen zich tot een sporendragende structuur en andere eencelligen zich tot sporen. De sporen worden verspreid via water en aarde door middel van regenwormen en rolpissebedden, op de grond voedende vogels en wellicht via het schoeisel van de mens, maar niet door de lucht. De COGEM is niet bekend met publicaties betreffende pathogeniteit van P. pallidum voor mens, dier of plant.
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat P. pallidum niet pathogeen is voor mens, dier en plant. Zij adviseert daarom deze soort in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en tevens op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie