Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificatielijsten met humaan-, dier- en plantpathogene parasieten (2021)

Classificatielijsten | 09.12.2021 | CGM/211209-01

De COGEM heeft in 2012 een lijst opgesteld waarin destijds de pathogeniteits­classificaties van verschillende soorten parasieten beoordeeld zijn. Sinds het advies uit 2012 heeft de COGEM driemaal geadviseerd over de pathogeniteitsklasse van parasieten: Trypanoplasma borreli en Trypanosoma carassii (eencellige visparasieten), Acanthamoeba castellanii (amoebe) en Meloidogyne incognita (een wortelknobbelaaltje). Daarnaast zijn er taxonomische veranderingen geweest die betrekking hebben op de in de lijst vermelde organismen.

Het onderhavige advies bevat een geactualiseerde overzichtstabel van de pathogeniteits­klassen van verschillende parasieten die door de COGEM geclassificeerd zijn.

Download publicatie