Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie Meloidogyne incognita en inschaling van werkzaamheden met gg-M. incognita

Adviezen | 01.02.2019 | CGM/190201-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de nematode Meloidogyne incognita en de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) M. incognita waarin een plasmide met een fluorescentiegen is ingebracht.
M. incognita, ook wel het ‘warmteminnende wortelknobbelaaltje’ genoemd, is een tropische soort die veel plantensoorten kan infecteren. M. incognita is een obligate parasiet van planten en vormt knobbels op de wortels, wat de wortelfunctie verstoort. De nematode komt incidenteel voor in Nederlandse kassen, en is buiten de kas niet waargenomen in Nederland. De COGEM adviseert M. incognita als plantpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
De COGEM acht de veiligheid voor mens en milieu afdoende gewaarborgd, indien de voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot de constructie, het kweken, het isoleren van gg-M. incognita en de werkzaamheden met M. incognita in associatie met planten op inperkingsniveau II worden uitgevoerd. Bij de werkzaamheden worden een aantal aanvullende maatregelen geadviseerd. Deze worden in het onderhavige advies verder gespecificeerd.
Onder de genoemde voorwaarden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie