Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met agro-geïnoculeerde planten, die gg-plantenvirussen (gg-PVX en gg-TRV) tot expressie brengen, in combinatie met plantparasitaire nematoden

Adviezen | 10.03.2022 | CGM/220310-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden waarbij planten geïnoculeerd worden met genetisch gemodificeerde (gg-)bacteriën die de gg-virale genomen van de plantenvirussen Tobacco rattle virus (TRV) of Potato virus X (PVX) bij zich dragen, en de virussen kunnen overdragen naar de geïnoculeerde plant. Inoculatie vindt plaats via het blad of de wortels, en bij wortelinoculatie kunnen ook aaltjes gebruikt worden om de bacterie over te brengen op de plant. Na infectie van de plant met deze gg-virussen, worden plantparasitaire aaltjes aan de plant toegevoegd. De aanvrager verzoekt de werkzaamheden uit te voeren op inperkingsniveau PCM/PKM-II met inachtneming van verscheidene standaard en extra aanvullende voorschriften. Na afloop van het experiment zal het wortelmateriaal geanalyseerd worden in het laboratorium. Deze verdere analyse verzoekt de aanvrager op ML-II en AP-I/ML-I laboratoria uit te voeren.

De COGEM merkt op dat uitsleep van de gg-bacterie waarin zich virale genoomsequenties bevinden, via aaltjes mogelijk is. Om dit risico in te perken adviseert de COGEM om naast de standaard aanvullende en voorgenomen extra maatregelen op PKM-II, ook overschoenen te dragen. Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat het risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein is wanneer de werkzaamheden op de hierboven genoemde inperkingsniveaus en met inachtneming van de aanvullende voorschriften worden uitgevoerd.

Download publicatie