Publicaties

Classificatie en inschaling werkzaamheden visparasieten Trypanoplasma borreli en Trypanosoma carassii

Adviezen | 15.01.2016 | CGM/160115-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de visparasieten Trypanoplasma borreli en Trypanosoma carassii en daarbij aan te geven of deze parasieten strikt dierpathogeen zijn. Daarnaast is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) mutanten van deze parasieten. De gg-parasieten zijn voorzien van een plasmide met markergenen. In het plasmide zijn geen sequenties aanwezig die coderen voor een schadelijk genproduct.
Gebaseerd op de aard van de ziekte die T. borreli en T. carassii veroorzaken, en gezien het feit dat beide parasieten niet pathogeen zijn voor de mens, hun verspreiding afhankelijk is van transmissievectoren (bloedzuigers), de parasieten en vectoren enzoötisch zijn, en er populatie-immuniteit onder vissen aanwezig is, adviseert de COGEM T. borreli en T. carassii als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
Aangezien beide parasieten niet buiten hun gastheren kunnen overleven, acht de COGEM de veiligheid voor mens en milieu afdoende gewaarborgd, indien laboratoriumwerkzaamheden met gg- T. borreli en gg- T. carassii op ML-I inperkingsniveau uitgevoerd worden.
Onder de voorwaarde dat er geen bloedzuigers aanwezig zullen zijn, adviseert de COGEM de werkzaamheden met de gg-parasieten in combinatie met vissen uit te voeren op DM-I inperkingsniveau met inachtneming van het aanvullende doelvoorschrift, dat de introductie van met gg-parasieten besmette vissen in het riool tegengaat. Onder voornoemde voorwaarden, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen werkzaamheden met gg- T. borreli en gg-T. carassii verwaarloosbaar klein.

Download publicatie