Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de gistsoort Pichia kluyveri

Adviezen | 26.05.2021 | CGM/210526-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de gistsoort Pichia kluyveri en de plaatsing van deze gist op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
P. kluyveri komt wijdverspreid voor in de natuur en kan aanwezig zijn in rottend fruit en bij natuurlijke fermentatie van landbouwproducten, zoals koffiebonen. Naar P. kluyveri wordt veel onderzoek gedaan voor de productie van gefermenteerde levensmiddelen zoals wijn en bier. Tevens is de gistsoort commercieel verkrijgbaar voor productie van non- of laagalcoholische dranken. Daarnaast kan P. kluyveri. door het uitscheiden van toxines en organische vluchtige stoffen bepaalde gisten (en andere schimmels) doden. Door deze anti-microbi√ęle eigenschap wordt onderzoek gedaan naar P. kluyveri als potentieel middel tegen voedselbederf. Er zijn geen publicaties bekend die P. kluyveri in verband brengen met pathogeniteit voor plant, mens of dier.
Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM om P. kluyveri in te delen in pathogeniteits­klasse 1 en op te nemen in bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie