Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoorten Neurospora intermedia en Neurospora tetrasperma

Adviezen | 30.10.2020 | CGM/201030-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel­soorten Neurospora intermedia en Neurospora tetrasperma en de plaatsing van deze twee soorten op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.
Neurospora intermedia en Neurospora tetrasperma zijn filamenteuze schimmels en behoren samen met Neurospora crassa, Neurospora sitophila en Neurospora discreta tot de neurosporasoorten die overvloedig poederachtige en opvallende oranjekleurige conidiën (i.e. asexuele sporen) vormen. Deze neurosporasoorten worden vaak aangetroffen op verbrande vegetatie.
De COGEM heeft geen aanwijzingen gevonden voor pathogeniteit van N. intermedia of N. tetrasperma. N. intermedia wordt bovendien gebruikt als voedsel en om voedsel te produceren.
Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om deze twee schimmelsoorten in pathogeniteitsklasse 1 in te delen en hen op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo te plaatsen.

Download publicatie