Publicaties

Heroverweging pathogeniteitsclassificatie van de gistsoorten Malassezia furfur, Malassezia sympodialis en Malassezia pachydermatis

Adviezen | 07.04.2020 | CGM/200407-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de gistsoorten Malassezia furfur, Malassezia sympodialis en Malassezia pachydermatis en de plaatsing van deze soorten op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. De COGEM heeft deze schimmels eerder ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. De aanvrager heeft een verzoek ingediend om deze soorten in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en informatie aangeleverd ter onderbouwing van dit verzoek.
M. furfur, M. sympodialis en M. pachydermatis leven op de huid van gezonde mensen en dieren. Het samenspel tussen gastheer en deze gisten is echter complex. M. furfur en M. sympodialis spelen een rol bij verschillende huidaandoeningen bij immuun-competente personen. M. pachydermatis is geassocieerd met huidaandoeningen bij verschillende diersoorten en otitis externa (gehoorgangontsteking) bij honden. Alle drie de gistsoorten kunnen katheter-gerelateerde bloedweginfecties veroorzaken bij immuun-gecompromitteerde volwassenen, maar ook bij gezonde neonaten. Bij M. sympodialis zijn enkele individuele gevallen bekend van associatie met bloedweginfecties.
Alles in ogenschouw nemende, en gezien de betrokkenheid van de gistsoorten M. furfur, M. sympodialis en M. pachydermatis bij bloedweginfecties en diverse huidaandoeningen bij gezonde individuen, adviseert de COGEM de indeling van deze gisten in pathogeniteitsklasse 2 te handhaven.

Download publicatie