Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Mucor circinelloides f. lusitanicus

Adviezen | 28.02.2018 | CGM/180228-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Mucor circinelloides f. lusitanicus en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.
Mucor circinelloides f. lusitanicus is een wereldwijd voorkomende en snelgroeiende schimmel die bij voorkeur in een vochtige omgeving groeit. Mucor circinelloides f. lusitanicus werd gezien als één van de vier ondersoorten (formae) van de schimmel Mucor circinelloides, maar door recente inzichten kan Mucor circinelloides f. lusitanicus tot een aparte soort (Mucor lusitanicus) gerekend worden.
Infecties veroorzaakt door Mucor lusitanicus komen zelden voor en alleen bij patiënten die immuungecompromitteerd zijn of een onderliggend ziektebeeld hebben.
De COGEM heeft geen redenen om aan te nemen dat Mucor lusitanicus ziekte bij gezonde mensen, dieren of planten veroorzaakt. Daarom is zij van oordeel dat Mucor lusitanicus een opportunistisch pathogeen is, en adviseert zij deze schimmel in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van oordeel dat de schimmel in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie