Publicaties

Pathogeniteisclassificatie van de schimmelsoort Byssochlamys fulva

Adviezen | 13.07.2022 | CGM/220713-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel­soort Byssochlamys fulva en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.

B. fulva komt voor in de grond, vaak op plaatsen waar ook fruit geteeld wordt. De sporen van deze schimmel kunnen hoge temperaturen weerstaan. Ook kan B. fulva groeien onder condities met weinig (<0,5%) zuurstof, en produceert de schimmel bepaalde enzymen die fruitproducten aantasten. Deze combinatie van eigenschappen maakt dat de schimmel vaak geassocieerd is met het bederf van fruitproducten en -sappen.

Verschillende Byssochlamys-soorten, waaronder B. fulva, produceren mycotoxines. Van deze schimmels zijn echter geen aanwijzingen bekend dat zij ziekte veroorzaken in mensen of dieren. Ook zijn er bij de COGEM geen aanwijzingen dat B. fulva pathogeen is voor planten.

Alles in overweging nemende adviseert de COGEM de schimmelsoort B. fulva in te delen in pathogeniteitsklasse 1, en op te nemen op bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie