Publicaties

Actualisatie van de lijsten met de indeling in pathogeniteitsklassen van een groot aantal apathogene- en pathogene bacteriën

Adviezen | 18.12.2014 | CGM/141218-01

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zie CGM/231011-01).

 

In 2011 heeft de COGEM adviezen uitgebracht met lijsten van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal apathogene en pathogene bacteriën. In 2013 heeft de COGEM deze overzichten geactualiseerd. Sinds het verschijnen van het advies uit 2013 heeft de COGEM een aantal ‘nieuwe’ bacteriën geclassificeerd. Om de lijsten up-to-date te houden, heeft de COGEM besloten de lijsten ieder jaar bij te werken en opnieuw uit te geven.
Sinds de laatste actualisatie heeft de COGEM acht bacteriën geclassificeerd als apathogeen en ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1: Geobacter metallireducens, Bacteroides xylanisolvens stam DSM 23964, Pseudomonas fluorescens, Clostridium autoethanogenum, Pseudomonas jessenii, Pseudomonas jessenii stam RU479, Pseudomonas jessenii stam UW4.9 en Magnetospirillum gryphiswaldense. Verder heeft de COGEM, op grond van met name het ziekteverwekkend vermogen bij dieren, bacteriestam Burkholderia thailandensis E264 ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.
De classificaties van de apathogene en pathogene bacteriën zijn in het onderhavige advies op alfabetische volgorde weergegeven in twee afzonderlijke tabellen.

Download publicatie