Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie Escherichia coli

Adviezen | 28.08.2017 | CGM/170828-01

In het laatste COGEM advies uit 2014 over de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal bacteriesoorten, worden vier specifieke Escherichia coli stammen vermeld. Deze zijn allen ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. E. coli als bacteriesoort in zijn geheel is echter niet opgenomen. Het onderhavige advies omvat de pathogeniteitsclassificatie van de gehele bacteriesoort E. coli.
E. coli komt voor als commensaal in de darmen van warmbloedigen, waaronder de mens, en is doorgaans niet ziekteverwekkend. Tussen E. coli stammen vindt frequente uitwisseling van erfelijke eigenschappen plaats, waardoor de bacteriesoort zeer heterogeen van aard is. Sommige E. coli stammen zijn pathogeen. Ziekteverschijnselen die deze stammen veroorzaken zijn bijvoorbeeld (ernstige) diarree, urineweginfecties, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking bij pasgeborenen. Infecties met E. coli zijn doorgaans met antibiotica te behandelen. Gebaseerd op het bovenstaande adviseert de COGEM de soort E. coli in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
Bepaalde E. coli stammen zijn in staat darminfecties met een dysenterie-achtig ziektebeeld te veroorzaken. Deze infecties kunnen leiden tot een ernstige complicatie, het hemolytisch uremisch syndroom (HUS), en soms zelfs de dood tot gevolg hebben. Besmetting met HUS geassocieerde E. coli (HUSEC) vindt plaats door middel van fecaal-orale transmissie (voedselvergiftiging) of contacttransmissie. Infecties met de HUSEC zijn moeilijk met antibiotica te behandelen, omdat het vrijkomen van grote hoeveelheden toxines ten gevolge van de massale bacteriesterfte een averechts effect heeft. De COGEM adviseert daarom HUSEC in te delen in pathogeniteitsklasse 3.

Download publicatie