Publicaties

Classificatie en inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aviair pathogene Escherichia coli

Adviezen | 09.11.2016 | CGM/161109-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van aviair pathogene Escherichia coli (APEC) en daarbij aan te geven of deze bacterie strikt dierpathogeen is. Daarnaast is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) mutanten van APEC. De gg-APEC mutanten bevatten verschillende combinaties van deleties in genen coderend voor eiwitten betrokken bij de ijzeropname, waardoor ze geattenueerd zijn.
Gebaseerd op de aard van de ziekte die APEC veroorzaakt, en gezien het feit dat de bacterie niet pathogeen is voor de mens en enzoötisch is, adviseert de COGEM APEC als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
Gezien deze inschaling en het feit dat de gg-APEC deletiemutanten geattenueerd zijn en niet invasief, acht de COGEM de veiligheid voor mens en milieu afdoende gewaarborgd, indien de voorgenomen in vitro werkzaamheden met gg-APEC op ML-II inperkingsniveau worden uitgevoerd en de in vivo infectieproeven met kippen op DM-II inperkingsniveau.
Onder genoemde voorwaarden en onder navolging van de door de aanvrager voorgestelde aanvullende voorschriften, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie