Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van tien Thioalkalivibio bacteriën

Adviezen | 04.07.2016 | CGM/160704-01

De COGEM is gevraagd om een tiental bacteriesoorten uit het geslacht Thioalkalivibrio te classificeren. Thioalkalivibrio denitrificans, Thioalkalivibrio jannaschii, Thioalkalivibrio halophilus, Thioalkalivibrio nitratireducens, Thioalkalivibrio nitratis, Thioalkalivibrio paradoxus, Thioalkalivibrio thiocyanodenitrificans, Thioalkalivibrio thiocyanoxidans en Thioalkalivibrio versutus zijn geïsoleerd uit soda-meren uit Egypte, Kenia, Rusland en de Verenigde Staten. Thioalkalivibrio sulfidophilus is geïsoleerd uit een bioreactor in Nederland.
De bacteriën groeien over het algemeen alleen bij een hoge pH en een hoge natriumconcentratie. Hoewel de bacteriën potentiële virulentiegenen bevatten, zijn deze bacteriën nooit gerapporteerd als ziekteverwekkend voor mens, dier of plant. De COGEM is van mening dat vanwege de groei-eigenschappen van deze bacteriën het risico op infectie van mens, dier of plant verwaarloosbaar klein is.
Zij adviseert daarom T. denitrificans, T. jannaschii, Tv. halophilus, T. nitratireducens, T. nitratis, T. paradoxus, T. sulfidophilus, T. thiocyanodenitrificans, T. thiocyanoxidans en T. versutus in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening dat deze bacteriën in aanmerking komen voor plaatsing op Bijlage 2 op lijst A1.

Download publicatie