Publicaties

Classificatie apathogene bacteriën

Adviezen | 20.12.2011 | CGM/111220-02

Naar aanleiding van een adviesvraag van het voormalige ministerie van VROM heeft de COGEM een onderzoeksproject uit laten voeren om de bestaande lijst met apathogene micro-organismen (de zogenaamde ‘Bijlage 1’ van de Regeling GGO) te herzien. Bijlage 1 bestaat uit een lijst van prokaryoten, gisten en schimmels die niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.

De herziening van de classificatie van de bacteriën is uitgevoerd door prof. dr. dr. A. van Belkum van het Erasmus MC. In dit onderzoek zijn tien verschillende (inter-)nationale lijsten met de classificatie van vele bacteriën vergeleken. Op basis van een meta-analyse van deze lijsten en aanvullende wetenschappelijke gegevens over de pathogeniteit in mensen en (landbouw)huisdieren heeft prof. dr. dr. A. van Belkum 2575 (a)pathogene bacteriën geclassificeerd. Om in de resulterende lijst tevens de bacteriën te identificeren die als plantpathogeen aangemerkt worden of pathogeen zijn voor niet-(landbouw)huisdieren, heeft de COGEM aanvullend literatuuronderzoek gedaan. De COGEM heeft de bacteriën die pathogeen zijn voor plant of dier ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. In een aantal gevallen achtte de COGEM de basis om bacteriën die in het rapport als apathogeen zijn aangemerkt, voor te dragen voor plaatsing in Bijlage 1 onvoldoende. Deze bacteriën heeft zij niet opgenomen op de lijst met apathogene bacteriën.

Het COGEM advies met een lijst van de apathogene bacteriën die in de Bijlage 1 opgenomen kunnen worden kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie