Publicaties

Classificatie humaan- en dierpathogene DNA virussen

Adviezen | 18.09.2013 | CGM/130917-01

De ‘lijst van pathogene micro-organismen en agentia’ is een lijst met classificaties van pathogene bacteriën, schimmels, parasieten en virussen. Deze lijst wordt gebruikt bij de vergunningverlening van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Naar aanleiding van de herziening van het Besluit ggo en de Regeling ggo door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is de COGEM gevraagd om de lijst met pathogene micro-organismen tegen het licht te houden en de classificatie van de bacteriën, schimmels, parasieten en virussen te toetsen aan de huidige wetenschappelijke kennis.
Vanwege het grote aantal virussen, wordt de herziening van de DNA virussen en de RNA virussen los van elkaar uitgevoerd. Dit advies betreft de DNA virussen, waarbij 52 DNA virussen geclassificeerd zijn op pathogeniteit.
De COGEM heeft in 2012 een advies uitgebracht met daarin alle virussen die tot dan toe geclassificeerd zijn. In dit advies zijn de DNA virussen uit het eerdere advies toegevoegd aan de nieuwe geclassificeerde DNA virussen. Voor het overzicht en het gebruiksgemak zijn de classificaties van de DNA virussen weergegeven in twee tabellen, gesorteerd op taxonomie of op alfabetische volgorde.

Download publicatie