Publicaties

Classificatie van twee chimpansee adenovirussen en inschaling van werkzaamheden met hiervan afgeleide gg-adenovirale vectoren

Adviezen | 23.01.2017 | CGM/170123-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Chimpanzee adenovirus type Y25 (ChAdY25) en Simian mastadenovirus type 25 (SAdV-25). Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro en in vivo werkzaamheden met op deze adenovirussen gebaseerde genetisch gemodificeerde (gg-) vectoren. De aanvrager is van plan de gg-vectoren te gaan gebruiken voor het ontwikkelen van vaccins tegen hersenvliesontsteking, griep en chikungunya.
Adenovirus ChAdY25 en SAdV-25 zijn virustypes binnen de soort Human mastadenovirus E (voorheen Human adenovirus E). Eerder heeft de COGEM Human mastadenovirus E al ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. Daarom adviseert zij ChAdY25 en SAdV-25 eveneens in klasse 2 in te delen. Beide virussen komen voor bij chimpansees, maar kunnen daarnaast ook mensen infecteren. De COGEM beschouwt daarom ChAdY25 en SAdV-25 niet als strikt dierpathogenen.
De voorgenomen kloneringswerkzaamheden in Escherichia coli adviseert de COGEM uit te voeren op ML-I inperkingsniveau. Met betrekking tot de in vitro en in vivo werkzaamheden met de beoogde gg-adenovirale vectoren, kan de COGEM niet uitsluiten dat er replicatie-competent gg-adenovirus aanwezig is. Zij heeft echter geen redenen om aan te nemen dat deze gg-adenovirussen pathogener zijn dan de uitgangsvirussen waarop ze gebaseerd zijn. Zij adviseert daarom deze activiteiten respectievelijk op ML-II en DM-II inperkingsniveau uit te voeren. Indien daarbij tevens enkele aanvullende voorschriften in acht worden genomen, acht de COGEM de risico’s bij voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie