Publicaties

Classificatie van mensen-, apen en slangenadenovirussen, en inschaling werkzaamheden met hiervan afgeleide gg-adenovirale vectoren

Adviezen | 24.11.2016 | CGM/161124-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Human mastadenovirus type 56 (HAdV-56), Simian mastadenovirus type 17 (SAdV-17) en Snake atadenovirus type 2 (SnAdV-2). Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro en in vivo werkzaamheden met een breed scala aan op adenovirus gebaseerde transgene chimere genetisch gemodificeerde (gg-) vectoren afkomstig van mens, aap en slang.
De COGEM adviseert HAdV-56, SAdV-17 en SnAdV-2 in te delen in pathogeniteits-klasse 2, en SnAdV-2 daarbij aan te merken als strikt dierpathogeen.
De voorgenomen kloneringswerkzaamheden van de diverse adenovirale genoomsequenties in Escherichia coli adviseert zij uit te voeren op ML-I inperkingsniveau.
Met betrekking tot de in vitro en in vivo werkzaamheden met de gg-adenovirale vectoren, kan de COGEM niet uitsluiten dat er replicatie-competent gg-adenovirus aanwezig is. Zij heeft echter geen redenen om aan te nemen dat deze gg-adenovirussen pathogener zijn dan de adenovirussen waarop ze gebaseerd zijn. Zij adviseert daarom deze werkzaamheden respectievelijk op ML-II en DM-II inperkingsniveau uit te voeren. Indien daarbij tevens enkele aanvullende voorschriften in acht worden genomen, acht de COGEM de risico’s bij voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie