Publicaties

Classificatie van en inschaling van werkzaamheden met chimpansee adenovirus type 3

Adviezen | 06.09.2016 | CGM/160906-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van chimpansee adenovirus type 3 (ChAd3) en de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)ChAd3.
De aanvrager wil een vaccin tegen tuberculose ontwikkelen op basis van ChAd3 en deze testen in
resus (Macaca mulatta) en Java apen (Macaca fascicularis). Daartoe wordt ChAd3 zodanig aangepast dat het niet meer kan vermeerderen en specieke eiwitten van de tuberculosebacterie tot uiting brengt om een afweerreactie teweeg te brengen. ChAd3 is nauw verwant aan simian- en humane adenovirussen. Uit de aanwezigheid van afweerstoffen tegen chimpansee adenovirussen in mensen, blijkt dat deze virussen in staat zijn mensen te infecteren. Ziekteverschijnselen bij apen en mensen ten gevolge van infectie door ChAd3 zijn tot op heden niet beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Op grond van deze argumenten adviseert de COGEM om ChAd3 in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
Om kruisbesmetting tussen adenovirussen van apen en van mensen en blootstelling aan gg-ChAd3 te voorkomen, en omdat apen niet in filtertopkooien gehuisvest kunnen worden, stemt de COGEM in met een inschaling op DM-III inperkingsniveau voor de werkzaamheden met apen, onder toepassing van enkele aanvullende voorschriften. Om het risico op blootstelling aan gg-ChAd3 te verlagen adviseert de
COGEM werkzaamheden met lichaamscellen van de gevaccineerde apen in te schalen op ML-II, onder inachtneming van enkele aanvullende voorschriften.
Op deze inperkingsniveau’s en onder navolging van enkele aanvullende voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verbonden aan bovengenoemde werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie