Publicaties

Classificatie van vier primate adenovirussen

Adviezen | 15.06.2015 | CGM/150615-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van vier adenovirussen van apen. Het betreft Simian adenovirus 24 (SAdV-24) en Rhesus adenovirus 51, 52 en 53 (RhAdV-51, -52 en -53). Daarnaast is zij gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen virus aangemerkt kunnen worden.
Adenovirussen worden gekenmerkt door een gastheerbereik dat beperkt is tot één soort of enkele nauw verwante soorten. Infecties met adenovirussen verlopen doorgaans zonder symptomen of met een lichte verkoudheid. Alleen mensen of dieren met een verzwakt immuunsysteem kunnen ernstig ziek worden van een adenovirusinfectie.
In verschillende onderzoeken zijn in mensen antilichamen tegen SAdV-24 en RhAdV-51, -52 en -53 gevonden, wat kan wijzen op een eerdere infectie met deze virussen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen ziek worden van deze virussen, kan het niet uitgesloten worden dat mensen geïnfecteerd kunnen worden met deze virussen.
Op basis van deze argumenten adviseert de COGEM dat SAdV-24 en RhAdV-51, -52 en -53 ingedeeld kunnen worden in pathogeniteitsklasse 2 en dat deze virussen niet beschouwd kunnen worden als strikt dierpathogene virussen.

Download publicatie