Publicaties

Classificatie van elf adenovirus serotypen

Adviezen | 07.06.2013 | CGM/130606-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van en de inschaling van werkzaamheden met enkele humane en dierlijke adenovirussen. De aanvrager is van plan om replicatiedefectieve adenovirale vectoren te genereren gebaseerd op Human adenovirus serotype 4, 36, 37, 40, 52, 53 en 56, op het Bovine adenovirus serotype 4, het Simian adenovirus serotype 13 en 19 en het Murine adenovirus serotype 2.
Adenovirussen worden gekenmerkt door een gastheerbereik dat is beperkt tot één soort of nauw verwante soorten. Infecties met adenovirussen verlopen doorgaans zonder symptomen of met een lichte verkoudheid, hoewel patiënten of dieren met een verzwakt immuunsysteem ziek kunnen worden. Alle eerder geclassificeerde adenovirussen zijn voor gg-werkzaamheden ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.
De COGEM is van mening dat de elf humane en dierlijke adenovirussen ingedeeld kunnen worden in pathogeniteitsklasse 2. Dientengevolge adviseert zij om de klonering van de genoomfragmenten van bovengenoemde virussen uit te voeren op ML-I niveau. Daarnaast adviseert de COGEM de voorgenomen productie en transfectie experimenten in dierlijke cellen met deze adenovirussen in te schalen op ML-II niveau. Om de risico’s voor mens en milieu verder te beperken, acht de COGEM het van belang dat alle open handelingen uitgevoerd worden in een veiligheidskabinet klasse-II en dat de medewerkers tijdens de werkzaamheden handschoenen dragen.
Met inachtneming van bovenstaande inperkingsmaatregelen en aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu, van de voorgenomen werkzaamheden, verwaarloosbaar klein zijn.
 

Download publicatie