Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met adenovirale vector met gemuteerde genoomsequentie van Hepatitis B virus

Adviezen | 03.07.2018 | CGM/180703-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerde (gg-) adenovirale vector. De adenovirale vector is afgeleid van Chimpansee adenovirus type Y25 (ChAdY25). In de vector is een gemuteerde genoomsequentie van Hepatitis B virus (HBV) geïntroduceerd waaruit het grootste gedeelte van het X gen is verwijderd.

Door het ontbreken van de E1 regio kan de adenovirale vector niet vermenigvuldigen, daarnaast ontbreekt ook de E3 regio. De COGEM acht de kans dat er een replicatiecompetent adenovirus (RCA) gevormd wordt, dat de HBV eiwitten tot expressie brengt, verwaarloosbaar klein. Gezien de aangebrachte mutaties in de HBV sequentie, de introductie van een protease splitsingssite in de surface eiwitten en de afwezigheid van functioneel Hbx eiwit, acht de COGEM de kans op vorming van HBV deeltjes verwaarloosbaar klein.

Op basis van de bovenstaande overwegingen en de indeling van ChAdY25 en HBV in pathogeniteitsklasse 2, adviseert de COGEM de voorgenomen werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau uit te voeren. Indien deze werkzaamheden op het geadviseerde inperkingniveau en onder navolging van de genoemde aanvullende voorschriften worden uitgevoerd, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu, verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie