Publicaties

Classificatie Hepatitis B virus en inschaling werkzaamheden genetisch gemodificeerd Hepatitis B virus

Adviezen | 06.07.2010 | 100706-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Hepatitis-B-virus (HBV). Tevens is zij verzocht advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop werkzaamheden met genetisch gemodificeerd HBV (gg-HBV) ingeschaald dienen te worden.
Een HBV-infectie resulteert doorgaans in acute hepatitis maar kan ook een a-symptomatisch ziekteverloop hebben. Vijf tot 10% van de geïnfecteerde volwassenen ontwikkelt een persisterende infectie die kan leiden tot chronische hepatitis, levercirrose en leverkanker. Verspreiding van HBV vindt plaats via bloed-bloed contact, nauw onderling contact en verticale transmissie bij de geboorte. Hepatitis B is een seksueel overdraagbare aandoening. Daarnaast kunnen laboratoriuminfecties plaatsvinden door prik of snij-accidenten met besmette scherpe voorwerpen. Het HBV kan door middel van vaccinatie en behandeling met nucleos(t)iden analogen effectief bestreden worden.
Gezien de aard van het virus, de aanwezigheid van een effectief vaccin en effectieve therapie en het feit dat het virus zich niet gemakkelijk in de populatie verspreidt, adviseert de COGEM HBV te classificeren als een klasse 2 pathogeen.

De COGEM is van mening dat kloneringswerkzaamheden in Escherichia coli van het HBV-genoom of mutanten hiervan onder ML-I inperkingsniveau uitgevoerd dienen te worden.
Gebaseerd op de indeling van HBV in pathogeniteitsklasse 2 adviseert de COGEM in vitro werkzaamheden met gg-HBV onder ML-II inperkingsniveau uit te voeren met in acht neming van aanvullende voorschriften. Om mogelijke transmissie van het virus te voorkomen dienen open handelingen in een veiligheidskabinet klasse-II uitgevoerd te worden. Daarnaast acht de COGEM het dragen van handschoenen tot over de mouw van de werkkleding en vaccinatie van de werknemers tegen HBV noodzakelijk.
Op genoemd inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschiften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie