Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal humaan- en dierpathogene RNA en DNA virussen (2014)

Adviezen | 18.12.2014 | CGM/141218-02

In 2013 heeft de COGEM twee adviezen uitgebracht met lijsten van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal humaan- en dierpathogene RNA en DNA virussen. Om de lijsten met classificaties up-to-date te houden heeft de COGEM besloten de lijsten ieder jaar bij te werken en opnieuw uit te geven.
Sinds de publicatie uit 2013 heeft de COGEM vier ‘nieuwe’ RNA virussen geclassificeerd; Phocine distemper virus, Caprine arthritis encephalitis virus, Visna/maedi virus en Rabies virus vaccinstam ORA-DPC. Deze nieuw geclassificeerde virussen zijn aan de lijst met RNA virussen toegevoegd.
De COGEM heeft sinds 2013 geen nieuwe DNA virussen geclassificeerd. In de geactualiseerde lijst zijn wel een tweetal taxonomisch verkeerde indelingen hersteld. Het betreft Murine adenovirus 2 (die nu onder de familie van de Adenoviridae, genus Mastadenovirus staat) en Murine polyomavirus (die nu onder de Polyomaviridae staat). Daarnaast stond het Myxoma virus wel in de alfabetisch gesorteerde tabel vermeld, maar niet in taxonomisch gesorteerde tabel. Deze omissie is nu rechtgezet.

NB: In 2017 is een nieuwe actualisatie uitgebracht.

 

Download publicatie